Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling

torsdag den 24. marts 2022 kl. 18.00 i Byens Hus - Bjerringbro Station

.

Dagsorden Ordinær Generalforsamling:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Afstemning om foreningens opløsning. Stemmer mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, overgår den videre dagsorden til den ekstraordinære Generalforsamling.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

 

 

 

 

Dagsorden Ekstraordinær Generalforsamling:

 

Afstemning om foreningens opløsning. Stemmer mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan foreningen opløses.

 

Tilmelding:

 

Af hensyn til forplejningen bedes du venligst tilmelde dig til generalforsamlingen i tilmeldingsskemaet her på siden, eller  til Hans Holmgaard på telefon 23 93 71 52, eller på mail broparken42@gmail.com senest den 22. marts 2022.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmelding til generalforsamlingerne:

.

Læs historien om Bjerringbro Station

Traditionen tro har vi ved årsskiftet lavet et lille årsskrift fra Bjerringbro's historie. Denne gang om Bjerringbro Station på baggrund af Niels Jørgen Ottesens - Jernbanen kommer til byen - fra byens jubilæumsbog i 2013.

Besøg på Grundfos nye museum, »The Factory« og Poul Due Jensens privatbolig, med efterfølgende spisning i Idrætscentret onsdag den 7. oktober 2020.

Den 7. oktober 2020 besøgte vi det vigtigste arnested for Grundfos’ og Bjerringbro by’s udvikling, der startede på Østergade i Poul Due Jensens kælder for 75 år siden.

Helt ekstraordinært fik vi mulighed for at kigge inden indenfor og se Poul Due Jensens privatbolig, og så bl.a. kælderværkstedet hvor det hele startede i 1945. Vi fik også  en spændende rundvisning i »The Factory«, som er det nyligt indviede fabriksmuseum. Efter besøget nød vi Idrætsparkens Luksus Stjerneskud med tilhørende drikkevarer. En rigtig god aften, som vi endnu engang vil takke makkerparret Flemming og Flemming fra Grundfos for.