Tradition for udvikling

Bjerringbro undergår i disse år store forandringer, som vedkommer os alle – i foreningslivet, i handelslivet, erhvervslivet, idræt, kultur og uddannelse.

Der arbejdes intenst på at forene alle foreningerne i byen i et fælles talerør under Bjerringbro Byforum. I den proces er det meget vigtigt, at vi som borgere i Bjerringbro alle er aktive medspillere, uanset i hvilke sammenhænge vi mødes.

 

Bjerringbro Borgerforening har en lang tradition for at være med til at udvikle byen og området, og vil også have det i fremtiden.

 

Bjerringbro Borger- og Håndværksforening blev stiftet i 1905 og blev i 2006 sammenlagt med Bjerringbro Erhvervsforum med navnet Bjerringbro Borger- og Erhvervsforening. I forbindelse med etablering af Bjerringbro Byforum og det nye Erhvervsforum skiftede vi i april 2018 navn til Bjerringbro Borgerforening. Dengang og nu har fornyelse og forbedring været Bjerringbro Borgerforenings vigtigste dagorden, hvor vi aktivt har taget initiativ eller har deltaget aktivt.

 

Mange af de opgaver foreningen gennem årene har været med til at løse, varetages i dag af stat, regioner og kommunen samt branche- og interesseforeninger.

 

Gennem de seneste år har vi gennemført virksomhedsbesøg, den årlige stiftelsesfest og har deltaget og støttet særlige initiativer, der har været og er til gavn for byens borgere.

 

I august 2013 var det Bjerringbro Borgerforening, der efter næsten 2 års forberedelse var ansvarlige for afviklingen af byens 150 års Jubilæum, med en væld af aktiviteter, der samlede hele byen, og kronedes med Hendes Majestæt Dronning Margrethes besøg og ligeledes et kæmpe koncert- og fyrværkeriarrangement i idrætsparken. Siden har Fyrværkerifestivalen udviklet sig til det største, tilbagevendende koncertarrangement i Viborg Kommune.

 

Bjerringbro Borgerforening har støttet et væld af projekter i Bjerringbro med bl.a. 25.000 kr. til broprojektet ved Kjællinghøl og 100.000 kr. til Fremtidens Idrætspark.

 

Af andre donationer kan nævnes Ungdomshuset, Svømmehal, Bjerringbro Biograf og opsætning af hjertestarter m.m., ligesom vort Jubilæumslegat har bakket op omkring adskillige initiativer.

 

Der for os ingen tvivl om, at der også fortsat er bruge for en stærk og aktiv Borgerforening i Bjerringbro.

 

Med venlig hilsen

Hans Holmgaard

Formand