2018 - Bjerringbro Kirke 1919 - 2019

Klar til at fejre 100 års Jubilæet

Kirken, som den ser ud i dag

1919 - Umiddelbart efter opførelsen

1940 - Postkort fra Bjerringbro

1950 - Julekort fra Bjerringbro Kirke

I efteråret 2018 var det 100 år siden kirkebyggeriet i Bjerringbro tog sin begyndelse. Allerede i 1910 afholdt man det første offentlige møde om at bygge kirke i Bjerringbro. Men først i 1916 tog 5 Bjerringbro-borgere initiativ til at ansøge sognerådet for Hjermind, Lee og Hjorthede om tilskud til købe af jord til kirkegård fra Sognefoged Jørgen Kristensens gård. Rådet bevilgede 1.500 kr. Der var strid om, hvor kirken skulle ligge, selv efter spørgsmålet var afgjort. I løbet af vinteren blev der optaget en bevilling på finansloven for 1918-19 på 25.000 kr. Den blev senere forhøjet til 55.000 kr. 

6. maj 1918 kunne folketingsmand Søren Svendsen give meddelelse om, at bevillingen på finansloven var sikret. Kirke- og byggeudvalget kom nu til at bestå af folketingsmand S. Svendsen, læge Rossen, sagfører N. Sørensen, fabrikant M. Bach og bankkasserer Jens Hansen. Udvalget skulle også sørge for at få tegnet private bidrag til kirken. Disse blev efterhånden til 25.000 kr. samt gaver til en værdi af ca. 5.000 kr., deriblandt alterlysestager, dåbsfad, lysekroner m.m.

Det blev byens håndværkere, som fik arbejdet med at bygge kirken. Arkitekten var den kendte Lønborg-Jensen og bygmesteren blev Søren Mikkelsen. Sidstnævnte døde af den spanske syge, inden kirken stod færdig, kun 33 år gammel. Arbejdet blev fuldført af murermester Th. Pedersen.

Ved kirkens 75 års jubilæum levede endnu en person, som var med til rejsegildet den 16. november 2018. Fhv. murermester Juel Ditlefsen, som dengang var murerlærling, kunne berette, at egnens landmænd samlede kampesten fra deres marker og leverede dem uden vederlag til kirkebyggeriet. Ditlefsens far var også med som kampestensmurer.

De færdigkalkede mure med den noget ujævne overflade giver en fin skyggevirkning, det gælder også hvælvingerne (også kaldet fåremave). Alt blev præcist som arkitekten ønskede det.

 

Præsterne ved Bjerringbro Kirke

1919-1923 Pastor J. Søndergaard Jensen
1923-1940 Pastor L.J. Ronæs
1940-1948 Provst Andreas Petersen
1948-1976 Pastor Jens Kjærsgaard
1976-1988 Pastor Kaj Faarvang
1988-1989 Pastor E.B. Præstholm
1990-2006 Pastor Preben Salomonsen
1998-2000 Pastor Ingelise Knudsen
2003-2013 Pastor Bjarne Bæk Markussen
2003-2017 Pastor Gerda Brøchner Jørgensen
2004- Pastor Ken Nørgaard Pedersen
2007-2018 Pastor Merete Lindhardt Christensen
2014- Pastor Jørn Andreas Pedersen
2018- Provst Bjarne Bæk Markussen
2018- Pastor Gitte Korsholm Wamberg
2018- Pastor Anna Rask Lauridsen

 

                                                          Juel Ditlefsen kunne ligeledes fortælle en sjov historie fra den tid. En teglstensfabrikant kom på besøg ved kirkebyggeriet og kravlede op ad stigerne i tårnet. Da han skulle ned igen, var den nederste stige fjernet. Han fik den besked, at opstigningen var gratis, men nedturen ikke. Murersvendene syntes, at fabrikanten havde været for fedtet over for dem.

Indvielsesdagen var højdepunktet og en stor festdag i Bjerringbro. Fra den tidlige morgenstund vajede flagene overalt. Biskoppen og stiftsamtmanden gik i spidsen, efterfulgt af provsten, hereredsfogeden og øvrige præster. Først i 1923, fire år efter indvielsen, fik byen sit eget kirkesogn og præst. I de mellemliggende år forestod Bjerring-præsten Søndergaard Jensen de kirkelige handlinger i Bjerringbro Kirke.

Om aftenen var der sammenkomst med ca. 300 deltagere på Afholdshotellet. Folketingsmand Søren Svendsen bød velkommen og sagde bl.a.: »Jeg er overmåde glad for denne kirke, thi jeg har ikke set smukkere landsbykirke nogen steder. Der er gjort et stort arbejde for at skaffe byen denne kirke«. De samlede udgifter til kirke og kirkegård beløb sig til 96.000 kr., hvoraf godt 1/3 var indsamlet i byen.

Efter 100 år med gudstjenester, barnedåbe, konfirmationer, bryllupper, begravelser og kirkekoncerter, kan Bjerringbro Kirke i 2019 fejre sit runde jubilæum.

Glædelig Jul & Godt Nytår

Bjerringbro Borgerforening