2017 - Madsens Hotel, en epoke i byens historier der svandt

af Normann G. Frederiksen

Gæstgivergården i 1907

1910 - Det nye hotel under opbygning

1927 - Nu er der også kommet brolægning i Storegade

1935 - Bybilledet er nu ved at være komplet

1965 - Postkort fra Bjerringbro

Madsens hotel Hotel har rødder helt tilbage til 1833, hvor møller Mogens Kristensen fik tilladelse til at drive værtshus for vej- og søfarende, eller måske rettere å farende, da der var stor pramfart på åen i disse tider, og man skiftede her ved Bjerring Mølle fra menneskekraft til heste, så der var stort behov for et værtshus.

I 1859 flyttes værtshuset fra møllen til den nærliggende købmandsgård, og i 1866 får det sin endelige placering og får benævnelsen Gæstgivergården.

Uoverensstemmelser mellem mølleren og forpagteren fører i 1905 til, at kromanden fra Ans, Rasmus Madsen, køber kroen, som den første i Madsen dynastiet.

I 1909 brænder kroen ned til grunden, og man starter bygningen af den nuværende hovedbygning, som stadig står tilbage, efter man er begyndt nedrivningen af det efterhånden knopskudte hotel.

Det går godt for det nye hotel, bl.a fordi Bjerringbro den første torsdag i hver måned er et af Jyllands store markeder, hvor der kunne komme op til 3.000 markedsfolk fra nær og fjern disse dage, så der er blevet drukket megen lidkøb på hotellet, når der var givet håndslag på heste, køer og grise.

I 1931 overdrager Rasmus Madsen hotellet til næste generation, til sønnen Halvor Madsen, som i 1964 fører traditionerne videre til hans søn Jørgen Madsen. Men Jørgen Madsen havde større hotelkoncer-ner at varetage, så det fædrene hotel blev drevet af forskellige bestyrere, som slet ikke formåede at leve op til hotellets gamle renomme. I 1977 dør Jørgen Madsen, kun 53 år gammel, og hotellet går en uvis fremtid i møde.

6 hele snapseglas. Det var ikke nok til at drive et hotel med, men det var det, der var til rådighed sammen med sparsomt inventar af forskellig slags, da hotellet blev overtaget af et aktieselskab med Frits Jensen som daglig leder, efter det i 1977 var blevet omdannet til et aktieselskab efter hotelejer Jørgen Madsens død.

Erhvervsrådet i Bjerringbro var bange for, at hotellet kunne blive lukket, så derfor gik man i gang med at tegne aktier til et selskab, der kunne overtage hotellet. Det endte med, at man købte hotellet for 2,4 mio kr. 286 aktionærer havde tegnet aktier for 865.000 kr., og der blev stillet forslag om tilbygning, så hotellet kunne blive moderne, men byggeriet kunne ikke finansieres, så planerne blev opgivet, men i 1979 hvor aktiekapitalen var blevet udvidet til 1,5 mio. kr. blev projektet gennemført med ny værelsesfløj med 16 dobbeltværelser, og der blev også plads til cafeteria og forretnings-lokaler. Det første regnskabsår efter overtagelsen lød regnskabet på et underskud på 300.000 kr., og direktør Frits Jensen forudså, at der ville gå 3 år, inden driften ville give overskud.

Det gik dog ikke som ventet. I 1981 blev hotellet erklæret konkurs og aktiekapitalen var tabt. Toldvæsenet havde meddelt, at man ville gøre udlæg i hotellets frie aktiv, varelageret, hvilket ville medføre, at det var umuligt at drive hotel, så bestyrelsen besluttede at indgive konkursbegæring. Hotellet blev solgt til kreditforeningen, der senere solgte til den daglige leder, Jesper Christensen.

 

I de følgende år blev hotellet drevet af skiftende ledere, dog uden succes, så efter århundredeskiftet gik der ikke mange år, inden det var definitivt slut med hoteldrift i Bjerringbro. Dog blev Madsens Hotel genoplivet i forbindelse med Bjerringbro bys 150 års jubilæum i 2013, med middag i hotellets store sal med et par hundrede gæster og Dronning Margrethe og borgmester Søren Pape Poulsen i spidsen. Det var dog ikke nogen nem opgave. Hotellet havde stået tom i nogle år, så der måtte ekstra rengøring til og lidt maling hist og her, så majestæten kunne blev standsmæssigt modtaget. Maden blev leveret fra Golf Hotel Viborg, der også kom med serveringspersonale.

Hotellet var overtaget af Rudolf Petersen, og han have udbudt det til salg for 8 mio kr., men det kneb med interesserede købere. I 2017 skete der noget. Hotellet blev solgt boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg, og der kom planer på bordet, dog ikke som hotel. Tilbygningen blev revet ned, og nu skulle der bygges 30 boliger i starten af 2018.

Hovedbygningen ud mod Storegade skal bevares, den er nemlig erklæret som bevaringsværdig bygning dog ikke som hotel, men med forret-ninger og lignende i stueetagen. Først i det nye år vil der blive fremlagt planer for ombygningen.

Mere end 100 års hoteldrift i Bjerringbro er slut, og så bliver det spændende at se om der bliver noget ud af de planer, der ligger for slagterigrunden.

Glædelig Jul og Godt Nytår